En mikroportal er en liten og spesialisert nettportal som samler informasjonsbiter som film, illustrasjoner, dokumentasjon og relevante linker om et bestemt produkt, tjeneste, arrangement eller annet emne. Vår løsning er både levende og interaktiv og publikum navigerer ved å trykke på aktive felter på skjermen. Du kan bruke løsningen til alt fra produktmerking til kurs, og det egner seg også som infoskjerm levert direkte til telefoner.
Dette gjør det spennende og interessant å bruke for ditt publikum!


mikroportal

Kommunikasjonsplattform som engasjerer! En link eller en QR bringer ditt publikum til en film hvor de ved å trykke på aktive felter i skjermen velger det emnet som er mest interessant. Aktive knapper og linker plasseres der de har relevans. Passer spesielt godt til å kombinere instruksjonsfilm, dokumentasjon, websider og kundeservicekontakt bak én og samme link.

3D showroom

360-graders omvisning med relevante informasjonselementer på riktig sted. Veldig godt egnet for å knytte sammen digitale ressurser som nettbutikk, dokumentasjon, filmsnutter, bildegalleri og illustrasjoner, distribuert via qr, link, meldinger eller innlegg og annonser på sosiale medier.

mikroakademiet

Filmbasert læring gjort interaktivt. Godt egnet til "onboarding", brukeropplæring og som en engasjerende måte å heve kompetanse på. Kan kombineres med quiz og skjema for eksamen.

Kontakt oss:


© Stripe Media AS, Tlf: +47 48209300, Org.nr 922972621, Skien, Norge.
All rights reserved.

Peter Talseth
Innholdsarkitekt og gründer
Stripe Media AS og mikroportal.no